Privacy Policy Solid bedrijfswageninrichtingSolid bedrijfswageninrichting respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Solid bedrijfswageninrichting zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Solid bedrijfswageninrichting gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 Om het winkelen bij Solid bedrijfswageninrichting zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
 Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 Als u bij Solid bedrijfswageninrichting een bestelling plaatst, bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht voor, bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
 Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Solid bedrijfswageninrichting verkoopt uw gegevens niet
Solid bedrijfswageninrichting zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Solid bedrijfswageninrichting zal zich altijd houden aan Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Solid bedrijfswageninrichting gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Solid bedrijfswageninrichting geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Solid bedrijfswageninrichting , dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Voor alle duidelijkheid wijst Solid Bedrijfswageninrichting ten aanzien van de website www.Solid- bedrijfswageninrichting.nl('”de website”) op het volgende:
De website/nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Solid Bedrijfswageninrichting. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Solid Bedrijfswageninrichting.

Ondanks de zorg en aandacht die Solid Bedrijfswageninrichting aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie (waaronder mede begrepen prijs en eigenschappen van aangeboden artikelen) die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Solid Bedrijfswageninrichting behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Solid Bedrijfswageninrichting niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden. Bepaalde links op de website leiden naar websites buiten het domein van Solid Bedrijfswageninrichting, welke geen eigendom zijn van Solid Bedrijfswageninrichting, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Hoewel Solid Bedrijfswageninrichting uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Solid bedrijfswageninrichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Solid bedrijfswageninrichting.

E-mail disclaimer (NL)

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Solid Bedrijfswageninrichting van toepassing. Op uw eerste verzoek zal u een exemplaar worden toegezonden of u kunt deze downloaden van de website www.solid-bedrijfswageninrichting.nl

E-mail disclaimer (EN)

The information sent with this e-mail message is intended exclusively for the addressee and may contain personal or confidential information, protected by professional confidentiality. Use of this information by people other than the addressee and use by those who are not entitled to peruse this information, is forbidden. If you are not the addressee or are not entitled to peruse this information, publication, reproduction, distribution and/or provision of this information to third parties is not permitted and you are asked to return this message and to destroy the original. Our general conditions apply to the services we provide. On your first request a copy will be sent to you or you can download the general condition from our website www.solid-bedrijfswageninrichting.nl